Archivierter Artikel vom 11.10.2015, 10:23 Uhr

Dialekt-Schau Niederbieber: Wie rieschd Heimat?

Kama Heimat wärglisch riesche? Isch soahn, ma kann. Wann isch moa lädermedisch sein, dann hollen isch ma en de Naas, wie ed samsdaachsnummendaachs bäi de Umma iroache häd, wann de Kisch noam wame Herd un de Bodem noam fresche Bohnawachs iroche un de Kaffidufd dat Ganze noch ergänzt häd.

Anita Trostel kommt aus Niederbieber.
Anita Trostel kommt aus Niederbieber.
Foto: xy

Der Dufd noa Quädschekräidsche, wat schdonnelang em Baggoowe ibrutscheld häd, es och su en Iruch, denn isch ma emma widda geer en de Naas hollen.

Oadda isch dän’gen drann, watt dat fier en schiene Iruch woor, wann annem Herbstoamend dat Kadoffelsschdrieh off de Fälla vabrannd woore un der Qualm doarsch ed ganze Dorf izooche es.

Dat gefd ma Ihäischnis un isch sein ma dann ganz sischa, su rieschd fier misch Heimat! Awa jeda häd säin ejene Heimat un jeda daid se annaschda riesche.

oa = gesprochen wie das offene „o“ in Koch