40.000
 • Startseite
 • » Region
 • » Der Originalbeitrag von Marianne Breuer aus Dedenbach
 • Aus unserem Archiv

  Der Originalbeitrag von Marianne Breuer aus Dedenbach

  Der Jenerationsdösch

  Foto: Jochen Tarrach

  Bei os om Speiche stäht noch en Dösch den hat mein Jrußmotte at en de
  Kösch. Se hat en met enn de Ehe braach, ihre Pät woo Schreine, der hat
  den jemach. Er woo jruß on me konnt en noch auszeeje, dann wore üwwe
  zwei Mete, ech well net leje. Och hatte en Schupplad füret Besteck, nur
  de Döschplaat hat en jruße schwaze Fleck. Vürkopps an dem Bräät wo met
  em Metz en deef Kiref enjeretz. De Stempele woren aresch schameriert on
  hatten Ketsche von de jenarelte Schohn on vü’e denne Plättche. De
  Holzwurm woo och at enjezore ech hann stell vür mech jesoot: „Nau beste
  velore“.
  Me hät dech at lang fott doon solle, he stähste nau für Holz on für
  Kolle.“ Ech woll jerad john, doo huut ech en schwäze. „He, wellste dech
  e klä bessje bei mech setze?“ „Äwe jä‘e, dann kanns dau me äs vezelle,
  bie dat su em Loof der Zeit jewääs batte su alles erläf häss ---
  vezell, dann wu et e paa Menütche janz stell. „Jo domols,“ knootze „ech
  wu jebrauch jede Stonn am Daach off jenooch bess spät enn de Naach. Bat
  hätten se ohne mech maache welle, kann‘s dau me dat äs vezelle? ---
  Jeneratione hann öm mech eröm jesääs doch bie vill, dat hann ech
  vejääs. „On,“ soote, „et woren off schlächte Zeide, et woo schlemm,
  doch et Lewwe jing weide. Hann vill metkrisch an Elend on Nut, Sorje öm
  et dächleje Brut. Die Mönsche hann off Honge jelidde, et jof nur dönn
  Süppche die heelen net widde. Bat me aresch woo, dat moß ech soon, wenn
  de Kenne hongeresch enn de Schull moten john, doo darf ech heut noch
  net drann denke wenn die sech öm e Küsche Brut moten zänke. Krankhäte
  koomen ob, dat bliff joo net aus, die schlechen sech enn, baal enn
  jedes Haus. Och de Dut hät off jruße Löcke jeresse, wenn ech och wöll,
  ech kann die Zeit net vejääse. — Doch et joof och schöne Zeide, jode
  Daach, dann hann ech mech zefridde zeröck jelaach. Me konnt die Mönsche
  widde laache, senge hüre, se woren fruh on zefridde, dat konnt me
  spüre. Nopesch Fro‘e soßen zesamme on vezellten sech jet janz
  entspannt, de Kenne loochen em Bett. Se hatten ihr Dareslass affjelaach
  on schöppten neu Kraff für de nächste Daach. Och die Männe soßen
  owend‘s enn jemöhtleche Rönd spillten Kate ech hannet inne jejönt. 0ff
  wu jetuschelt onesch vier Ore am Dösch, ech hann dann jedoon als wenn
  ech net hüt on net sösch, et hät mir käne äs noo könne soon, ech hät
  irjendjet, irjendwann weidejetroon.----- Och de Kenne hatten de Spass
  all met mir ech woo für die et schönste Spilljeschie‘e. Se hann onesch
  mir jespillt on ob mir drop hann mech jetrodde, jeschupp, on jeklopp.
  Räsch off moot ech de Odem anhaale, woo bang, die Quös könnten äs janz
  büs falle. — On Sonnes hann se mech fein jemaach en Döschdeck wu ob
  mech drop jelaach on aus em Jade, hennesch em Haus, krisch ech ein
  feine bonte Blomestrauß. ---- Doch met de Zeit wu ech waggelech, wo
  veschleße on alt, dur hann se mech he ob de Speiche jestallt.----- Ob
  ämol wu et stell, muchsmäusje stell, er frech: „Langweilen ech dech och
  net met meinem Vezell? Dau häng‘s doo, söös net Utsch noch Wieh steips
  deine Kopp aff ob de Knie.“ „Nä nä,“ soon ech, „ech hüren dir schon zo
  dat Janze jäht mir schwä‘e noo.“ Dann söte met rauh‘e, belachter Stömm:
  „Jodes on schlächdes, et jäht alles eröm, Probleme hat on hät jede
  Jeneration, än jet mie, die anne jet winneje, dät ech soon.

  Der Originalbeitrag von Helmut Schick aus AltenahrDer Originalbeitrag von Uta Assenmacher aus HeppingenUnser Dialekt ist noch von der Römerzeit beeinflusst3. Platz: Der Originalbeitrag von Dieter Koll aus Dernau2. Platz: Der Originalbeitrag von Herbert Engel aus Ahrweilerweitere Links
  Rheinland-Pfalz
  Meistgelesene Artikel
  epaper-startseite
  Anzeige
  News aus Ihrer Region - Lokalteil wählen
  wissenlinz,neuwiedremagenmontabaurandernach,mayenkoblenzdiezbademszellsimmernbirkenfeldkirn,badsobernheim,meisenheimbadkreuznach
  Das Wetter in der Region
  Mittwoch

  5°C - 12°C
  Donnerstag

  10°C - 15°C
  Freitag

  8°C - 13°C
  Samstag

  3°C - 9°C

  Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

  Anzeige
  Anzeige
  Event-Kalender
  Veranstaltungstipps

  Sie haben einen Veranstaltungstipp für uns? Hier geht's zum Formular!