40.000
Aus unserem Archiv

Der Originalbeitrag von Helmut Schick aus Altenahr

De Daach vüür Hillichovend

Foto: Jochen Tarrach

Ett wor de Daach vür Hillichovend. Esch moot ens errüs. Die Strooße
vunn Aldenaa senn jo öm diss Johreszick wie ussjestorwe. Datt woor mir
janz reesch. Esch wull keene seehn. Esch moot noodenke. Seit demm ming
Firma mesch entloose hätt, ess nix mieh wie ett woor. Bess emm Härvs
hann esch als Buchhalter bei der Maschinnefabrik Anton Dürpel jeärbed.
Unn als der aale Dürpel jestorwe woor, hatten die Erben nix eilijeres
zu donn, als die Firma an en Investorenjerupp zo verkoove. Schinese!
Hong Hao Trading Limited. Unn seit demm die Schinese datt Soon hatten,
ess uns doh ne janz kaahle Wend ömm die Naas jefääch. Der aale Dürpel
hatt emme sehr vell Wert uff erstklaasije Qualität jelääch. Der soot
emme „Opp der Maschinne steht menge Name dropp, doo will esch net, datt
die Kunde do jett draan zo mäkele hann“. Jo unn datt wor jezz annesch.
Do stund zwar noch emme Dürpel dropp, äwwe do wor keen Dürpel mieh
drin. Als irschtes hann die die Elektromotorenproduktion zoo jemaach.
25 Maan wuren entloosse. Von do aan mooten die Motoren uss nem
Motorenwerk in Korea ennjebaut wääre, datt och der selbe Jerupp
jehüürt. Unn wie mir der Jupp, der Werkmeister verzällt hätt, woren die
Denge vunn ene janz annere Qualität, die haalen villesch ein bes zwei
Joohr unn dann senn se kapott. Als nächstes jingen se an de Verwaltung
unn do woor esch ooch mett dabei. Die Buchhaltung woord ussjelagert an
enn Mutterjesellschaft „European Head Office“ in London. He im Werk
wuuren nur noch Einjangsstempel opp die Papiere jemaach und dann noh
London jescheck. Stellen se sech datt emool vüür. Do schriev ene
Liverant en Räächnung, do kütt ene Stempel dropp, dann widd datt Denge
noh England jescheck, die Pröfen datt, hann noch en Frooch, schrieven
enn E-Mail, un wenn die mit der Antwoort zofridde senn, bezahlen se
vilisch ens die Räächnung. Suu ene Quatsch. Jo un in demm System woor
für mesch dann keene Plaatz mieh. Fuffzisch Joohr alt, Buchhalter, hatt
esch im Härvs de Kündijung enn de Poss. Jäzz wessen meng Frau unn esch
nitt mieh wie ett wegge jihn soll. En neu Äärbed hann esch noch nett
jefonne, un och nix in Aussicht. Wenn meng Frau nett bozze jing, Kääme
mir mit dem bessche Äärbedsloosejeld nitt röm. Jo unn denne Jedanke
hing esch noh, als esch durch die leere, verschneite Bröckestrooß jing.
Nur een Wirdschaff hat opp, äwwe e Bier kunnt esch mir suwisu nitt
leiste. Fuffzisch Euro hatt esch noch, datt woor alles. Damit woll esch
am mächste Daach noch zum Aldi, um wennichstens e bissche jätt schönes
für ze Aäße für Chrsitdaach zo koofe. Plötzlich koom mir ne Maan mett
nem Sack entjäje un schwatt mesch aan. „Joden Oovend, künnen sie mir
hälfe? Esch moss unbedingt nooh Neuenahr in ett Krankehuus, do soll
esch für die Konde de Nikloos maache. Jezz ess mir grad do vürre am
Bahnhoff et Auto kapott jejeange. Jeld hann esch och keent dabei.
Künnen Sie mir fuffzisch Euro für e Taxi liehne? Esch verspräächen ett,
esch brängen et morje Frööh zurück, jenn se mir ihr Adress, ömm Aach
Uhr morje föh senn esch met Ihrem Jeld do. Ihrliisch.“ Esch wees nett,
watt mesch do jeridde hätt, äwwe der Maahn hätt su ene Eindruck opp
mesch jemaach, esch joof demm datt Jeld. Der däät sesch überschwenglich
bedanke, un soot noch, datt die Konde sich freue wüüren, schriff sesch
menge Name unn Adress opp un fott wore. Wo der su schnell e Taxi her
hatt, wees esch och nett, villisch hat der datt att vürher aangerofe.
Esch woor wedde aleen mit menge jedanke. Ojeoje, wenn esch jellisch
heemkonn un datt mege Frau verzälle. Esch wees att janz jenau watt
jelisch passiert. Se witt mesch uss ihre wunderschöne blaue Ooche
anluure un soon: „Esch hann et emme jewoss, Esch hann et janz jenau
jewoss, Du unn deng Jootmödichkeit, eenes Daachs krejen mir noch emool
Ärje dodürch.“ Jo unn Rääsch hätt se jo. Esch meene, watt wor datt
ejentlisch? Do kütt eene, verzällt mir jätt vunn Konde unn vumm Nikloos
unn esch jänn dem fuffzisch Euro. Nett nur fuffzisch Euro, oos letzte
fuffzisch Euro, vúnn denne esch morje Jätt zo Ääße für Hillischoovend
koofe woll. Dann hann esch mesch entschlose ihr ihrz enss nix zo sonn,
Wenn dä Minsch mett demm Jeld morn nitt Kütt, kann esch emme noch
Bischte.Langsam jing esch heem. Esch hann dann nit mieh vell met minger
Frau jeschwatt unn sinn schnell en ett Bett. Am nächste Morje, meng
Frau unn esch sooßen jerad beim Kaffee, do klingelt ett ann de Düür.
Eejentlech hatt esch jo keen Loss irjedeene zo sehn, äwwe esch jing
trotzdemm hin. Drusse stund der Maan vunn jeste Oowend. „Joode Morje!“
reef der jootjelaunt. „Esch wull inne ihr Jeld bränge!“ „Watt für e
Jeld?“ frooch meng Frau, die zwischenzeitlich hennesch mir stund. Der
Maan un esch wullten gleichzeitisch aanfange zo schwätze, do frooch
Meng Frau. „Wellst Du der Maan net ens rennloose? Mir hann bestemp noch
ne Kaffee für Sie“ Also setzten mir oos enn de Kösch zosaame un dronken
ene Kaffee. „Entschuldijen Se“ sooht der Maan „Esch hann mich inne jo
noch jaar net richtisch vüürjestellt. Menge Name ess Braun, Fred
Braun“. Meng Frau meent „Von watt für nem Jeld hann sie dann jerad
jeschwäzz?“. Noch bevüür esch de Muuhl oppmaache kunnt, verzällt der
Herr Braun die janz Jeschicht. Meng Frau luurt nur avvwechelnd mesch
unn der Herr Braun aan unn woss nix zo soon. Mir hann uns dann noch
jätt öwwe dies un jenes unnerhaale, bis datt Jespräch dodropp koom,
datt esch keen Ärbed mieh hann un worömm. „Ach, sie wooren bei Dürpel?
Die Firma kennen esch joot. Esch senn nämlich der Fred Braun von Braun
Stahlbau, mir hann fröhe off Maschinne bei Dürpel jekoof, äwwe in
letzte Zitt sinn die nix wie, datt ess nur noch Schrott, datt wulle mir
nitt mieh!“ „Jo, datt hätt mir oose Werkmeister och att verzällt, dat
die Qualität stark noojelosse hätt“ sooht esch zo demm Herr Braun.
„Esch befürchten, ett witt nett mieh lang Duure, do es der Name Dürpel
von der Bildfläsch verschwonne“. Plötzlich sooht der Herr Braun „Moment
moohl, do fällt mir jerad watt enn. menge Buchhalter, der Pörzjens
Mattes, der jeht doch emm Määrz en Rente, do bruchen esch doch enne
neue Maan. Wessem se watt, esch stellen Sie enn, Sie hann die Stell!“.
„Wie, watt, wullen Sie denn jaar kenn Papiere von mir sehn? Zeuchnisse
und su?“ stammlte esch mieh als datt esch sprooch. „Ach driies opp die
Papiere, Papier ess jeduldisch, Wenn Sie demm aahle Dürpel als
Buchhalter joot jenoch wooren, dann ess datt für mesch Zeuchnis
jenooch. Sie fangen am 2. Januar aan, dann kann der Pörzjen Sie noch
bess März enärbede. Öwwer Jehalt uns su wegge schwäzzen mir im Januar,
senn se eenfach am 2. Januar um Aach Uhr bei mir emm Bürro. Do wääre
mir zwei uns schoon eenesch. Äwwe jezz moss esch wegge, esch will noch
wat enkoofe.“ „Ach“ soohte dann „Hann Sie öwwehaup noch jett Jeld? „ Er
hollt se Portmonee russ, un joow mir 200 Euro „He hann Sie enne kleene
Vorschuss, Sie wullen doch bestemmp mit ihrer Frau aanständisch
Weihnachte fiere, oder etwa nett?“ Unn schon wor e fott. Meng Frau unn
esch sooßen noch en janz Zitt am Desch unn kunnte nix soon. Dann sooht
Sie : Esch hann ett doch jewoss, esch ha nett janz jenau jewoss“ un
luurt mech uss ihre wunderschöne blaue Ooche aan „Du und deng
Jootmödichkeit! Eenes Daachs wiss du dofür enns belohnt“.

Rheinland-Pfalz
Meistgelesene Artikel
Anzeige
epaper-startseite
News aus Ihrer Region - Lokalteil wählen
wissenlinz,neuwiedremagenmontabaurandernach,mayenkoblenzdiezbademszellsimmernbirkenfeldkirn,badsobernheim,meisenheimbadkreuznach
Das Wetter in der Region
Donnerstag

9°C - 25°C
Freitag

9°C - 17°C
Samstag

10°C - 19°C
Sonntag

12°C - 21°C

Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Anzeige
Anzeige
Event-Kalender
Veranstaltungstipps

Sie haben einen Veranstaltungstipp für uns? Hier geht's zum Formular!